ข่าวเด่น » กรมทรัพย์สินฯ ชม เครื่องปั่นไฟลุงชื่น ปั่น 15 นาทีได้ไฟใช้ 8 ชม.สิ่งประดิษฐ์ช่วยพัฒนาประเทศ เผยยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว

กรมทรัพย์สินฯ ชม เครื่องปั่นไฟลุงชื่น ปั่น 15 นาทีได้ไฟใช้ 8 ชม.สิ่งประดิษฐ์ช่วยพัฒนาประเทศ เผยยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว

4 กรกฎาคม 2019
57   0

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกโรงชม “เครื่องปั่นไฟลุงชื่น” เป็นตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ เผยมีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่สนใจข้อมูลการประดิษฐ์ ต้องติดต่อผู้ประดิษฐ์โดยตรง เหตุไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดตอนนี้ได้ ยันพร้อมหนุนคนไทยประดิษฐ์ คิดค้น และมีช่องทางให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ผ่านการซื้อขายในตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา

กรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับผู้คิดค้นเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กประหยัดพลังงานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซให้เกิดมลภาวะ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เครื่องปั่นไฟลุงชื่น” โดยใช้มือหรือเท้าปั่น 15 นาทีก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ กำลังไฟ 500 วัตต์มาใช้ได้นาน 8 ชั่วโมง นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่คนไทยให้ความสำคัญในการคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพราะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งกรมฯ มีจุดยืนในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และยังได้ช่วยเพิ่มช่องทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับกรมฯ ไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น โดยยังไม่มีการประกาศโฆษณา ซึ่งตามข้อกฎหมาย กรมฯ ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์ได้ แต่ในระหว่างนี้ หากท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อไปยังเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ กรมฯ ได้เปิดพื้นที่ให้บริการที่เรียกว่าตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อกลางในการติดต่อธุรกิจระหว่างนักประดิษฐ์กับนักลงทุน โดยสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อม และผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณา หรือได้มีการเผยแพร่สาระสำคัญของการประดิษฐ์ต่อสาธารณะแล้ว มีสิทธิได้รับพิจารณานำผลงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.thaiipmart.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อหรือนักลงทุน

“กรมฯ อยากเชิญชวนผู้ประกอบการและนักประดิษฐ์ชาวไทยร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน โดยสามารถขอรับคำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทร.สายด่วน 1368” นายทศพลกล่าว