ข่าวเด่น » พสกนิกรปลื้มปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรปลื้มปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 พฤษภาคม 2019
96   0

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงทักทายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทักทายฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบรมมหาราชวัง


วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้

ทั้งนี้ ระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังความปลาบปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย