ข่าวเด่น » พาที ลาออกซีอีโอนกแอร์ หมดอำนาจบริหารมีผล 14 ก.ย.

พาที ลาออกซีอีโอนกแอร์ หมดอำนาจบริหารมีผล 14 ก.ย.

15 กันยายน 2017
1143   0

 

 

รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเะทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายพาที สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายพาที สารสิน จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเช่นเดิมนอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายพาที สารสิน กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป