ข่าวเด่น » ทรู-ดีแทค ชนะคดีทีโอที ศาลปกครองพิพากษาไม่ต้องจ่ายค่าเชื่อมโยงเครือข่ายรวมกว่า 3 แสนล้าน

ทรู-ดีแทค ชนะคดีทีโอที ศาลปกครองพิพากษาไม่ต้องจ่ายค่าเชื่อมโยงเครือข่ายรวมกว่า 3 แสนล้าน

1 มิถุนายน 2019
108   0

 

ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง คดีทีโอทีฟ้องเรียกร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) จากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด เป็ยจำนวนเงินรวมกว่า 3 แสนล้านบาท

โดยในส่วนของดีแทค ทีโอทีได้ยื่นฟ้องคดีในปี พ.ศ. 2554 เรียกร้องให้ชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายต่อทีโอทีที่เกิดจากการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของดีแทคและเครือข่ายของทีโอทีตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 245,638 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ส่วนของกลุ่มทรู ทีโอทีได้เรียกร้องให้ขำระค่าเชื่อมโยงเครื่อข่ายจำนวนเงินประมาณ 59,628 ล้านบาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวคิดตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ 

ทั้งนี้ คำพิพากษายกฟ้องทำให้ทรู และดีแทคไม่ต้องชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายต่อทีโอทีตามที่ถูกยื่นฟ้อง อย่างไรก็ดี คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยทีโอทียังมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวภายใน 30 วัน