สล็อตออนไลน์
UFABET
SA GAMING
บาคาร่า
ข่าวเด่น » ชวน ตีตกญัตติ ขออภิปรายคุณสมบัตินายก ชี้ไม่อยู่ในอำนาจสภา

ชวน ตีตกญัตติ ขออภิปรายคุณสมบัตินายก ชี้ไม่อยู่ในอำนาจสภา

5 มิถุนายน 2019
204   0

 

“ชวน หลีกภัย” นั่งบัลลังก์ประธานสภา เปิดประชุม แจ้งตีตกญัตติของพรรคอนาคตใหม่ ขออภิปรายคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจของรัฐสภา

วันนี้ (5 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี, รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร, รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 8 เชียงใหม่ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม 

หลังจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ 3 คน ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ต่อมา นายชวนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีที่วานนี้พรรคอนาคตใหม่ได้เสนอญัตติขออภิปรายตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพบว่ามี ส.ส.รับรองญญัติอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารือกันระหว่างประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 คนในช่วงเย็นวานนี้ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สภาว่า เรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจของสภา จึงไม่สามารถบรรจุญัตตินี้เข้าสู่วาระการพิจารณาได้ 

หลังจากนั้น นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้ลุกขึ้นอภิปรายว่ายืนยันว่า ส.ส.มีสิทธิอภิปรายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 และบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเคร่งครัดกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกฯ ไว้หลายชั้น

ต่อมานายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นอภิปรายว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคต่างๆ ได้ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ได้ผ่านขั้นตอนของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย ส่วนบาทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ก็ระบุชัดเจนว่าการเลือกนายกฯ ในระหว่าง 5 ปีแรก ให้ดำเดินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ประธานจึงวินิจฉัยมาถูกแล้ว และถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการ

หลังจากนั้นนายชวนได้สั่งปิดการประชุม เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป