พิมพ์หน้านี้/a> > ข่าวสาร > นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ เรื่องในหลวงเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559

นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ เรื่องในหลวงเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559


13-10-2016, 02:40. ผู้เขียน: admin

 


วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันที่ปวงชนชาวไทย ไม่แม้แต่จะนึกคิด ไม่แม้แต่จะปรารถนาได้มาถึง เมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.53 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี ถือเป็นความสูญเสียที่ยิงใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

          ทั้งนี้ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยรับรู้ว่า ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และเสด็จฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็ได้ปฏิบัติพระราชกิจตามปกติ ด้วยพระวิริยะอุสาหะ เพื่อความผาสุขของพสกนิกร

          ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนพระอาการดีขึ้นตามลำดับ นำความปลาบปลื้มแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ แต่ในที่สุดพระอาการประชวร หาคลายไม่ ประกอบกับพระชนมพรรษามาก ซึ่งในวันนี้ (13 ตุลาคม 2559) จะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย ตลอดไปนานแสนนาน ดุจวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

          ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นภายหลังจากมหาสงครามเพิ่งสิ้นสุดลง ประเทศชาติกำลังฟื้นตัวจากภัยสงคราม ประชาชนเปี่ยมด้วยความหวัง เมื่อประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ครองราชย์เป็นผู้นำ เปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คน เป็นความแน่วแน่ มั่นคง องอาจ ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ

          ตลอดรัชสมัยในช่วงที่มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รัก ที่เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามโดยแท้

          บัดนี้ 70 ปีในรัชสมัย ของพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาวไทย ก็มีมากมายหาที่สุดมิได้เช่นกัน

          ทั้งนี้ รัฐบาลขอประกาศให้ปวงชนชาวไทยร่วมตั้งจิตภาวนาตามศาสนาที่ทุกท่านนับถือ ดั่งที่เราเคยร่วมกันภาวนาถวายพระพร และอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ให้อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร  เพื่ออธิษฐานภาวนา ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตย์ในสรวงสวรรคต และทรงอภิบาลคุ้มครอง ประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มีความสันติสุขดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยมีมาโดยตลอดภายใต้ร่มมหาพระบารมียาวนาน 70 ปี

          ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยามทุกข์โศก น้ำตานองหน้าเพียงใด ประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต้องดำรงต่อไปอย่าให้การสูญเสียครั้งนี้ทำให้พระราชปณิธานของพระองค์ท่านต้องหยุดชะงักลง

          การแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยที่ดีที่สุด คือ การเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช ประชาธิไตย ความสมบูรณ์พูลสุข และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท

กลับไป