หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
» » สิ้นสุดการประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ทรู - เอไอเอส คว้าไป รวมกว่า 8 หมื่นล้าน

สิ้นสุดการประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ทรู - เอไอเอส คว้าไป รวมกว่า 8 หมื่นล้าน

 

โดยผลการประมูลปิดที่เวลาเวลา 19.05 น. ในช่วงคลื่นที่หนึ่ง 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz อยู่ที่ราคา39,792 ล้านบาท คิดเป็น 200% เมื่อเทียบกับราคาตั้งต้นประมูล เป็นราคาที่ยืนมาตั้งแต่รอบที่ 84 ส่วนช่วงคลื่นที่สอง 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz ราคา40,986 ล้านบาท คิดเป็น 206% เมื่อเทียบกับราคาตั้งต้น เป็นราคาที่มีผู้แสดงความประสงค์ในรอบที่ 85 ขณะที่ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,778 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ การประมูลเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.00 น. ก่อนประกาศให้ผู้ประมูลหยุดพัก 3 ชั่วโมง ในเวลา 11.30-14.30 น. ของวันที่ 12 พ.ย. และเริ่มประมูลต่อในเวลา 14.30 น. ซึ่งทางผู้เข้าประมูลก็ไม่มีทีท่าจะหยุดเคาะราคา จนล่วงเลยมาถึงเวลา 17.25 น.ที่เป็นรอบการประมูลที่ 84 ได้มีการหยุดพักเพื่อแจ้งมติกทค.ที่จะให้หยุดพักการประมูลเวลา 17.30 น. และไปประมูลต่อในเวลา 10.00 น.วันรุ่งขึ้น (13พ.ย.)
       
       อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแจ้งมติดังกล่าวออกไปทางผู้เข้าประมูลได้มีการทำหนังสือคัดค้านโดยระบุเหตุผลว่า ถ้าให้พักผ่อนภายในสำนักงานทางผู้เข้าประมูลขอประมูลต่อ จึงเริ่มประมูลรอบที่ 85 ต่อในเวลา 18.30 น. เมื่อถึงเวลา 24.00 น. ถ้ายังไม่จบการประมูลจะออกเป็นมาตรการบังคับให้หยุดพักการประมูลต่อไป
       
       หลังจากนั้น ในเวลา 19.05 น. ในการประกาศผลการประมูลรอบที่ 86 ไม่มีผู้เคาะราคาประมูลเพิ่ม ทำให้ระบบประมวลผลแจ้งว่าสิ้นสุดการประมูลสรุปรวมราคาทั้ง 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,778 ล้านบาท หลังจากนั้นทางสำนักงานกสทช. ได้มีการแจ้งผลผู้ชนะการประมูลอย่างไม่เป็นทางการในใบอนุญาตที่ 1 ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ ใบอนุญาตที่ 2 ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
       
       ส่วนบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด มีการเคาะราคาครั้งสุดท้ายในรอบที่ 82 ช่วงคลื่นที่ 1 มูลค่า 38,996 ล้านบาท ส่วนดีแทคก็เลื่อกคลื่นช่วงที่ 1 ในรอบที่ 7 ในราคา 17,504 ล้านบาท เป็นราคาสุดท้าย
       
       ภายหลังการประมูลเสร็จสิ้นทางสำนักงานกสทช. จะมีการประกาศผลการประมูลภายใน 7 วัน ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 17 พ.ย. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล
       
       สำหรับงวดการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งการชำระออกเป็น 3 งวด โดยงวดแรกชำระ 50 % ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25% ภายใน 15 วันเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต และงวดที่ 3 ชำระ 25% ภายใน 15 วันเมื่อครอบกำหนดระยะเวลา 3 ปี
       
       ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เดินทางมาประมูลตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันที่ 11 พ.ย.นั้น ต่างก็ถูกเก็บตัวอยู่แต่ในห้องประมูลจนสิ้นสุดการประมูล เป็นระยะเวลารวมกว่า 34 ชั่วโมง
       
       ส่วนประเด็นเรื่องของค่าบริการ ในเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้อัตราค่าบริการต้องต่ำกว่า 3G ดังนั้นผู้เข้าประมูลต้องยอมรับข้อนี้แล้วจึงเข้าร่วมประมูล ในการเปิดให้บริการต้องมีอย่างน้อย 1 แพกเกจที่มีคุณภาพดีไม่ต่ำกว่า 3G ที่มีอยู่เดิมแต่ได้ราคาที่ถูกลง วิธีกำกับดูแลแบบนี้ต่างจากตอน 3G เพราะเป็นเงื่อนไขที่จับต้องได้
       
       นอกจากนี้ ยังมองว่าการประมูลคลื่นความถี่ถือเป็นโอากาสในการขยายธุรกิจของทางผู้ ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้กับ Internet of Things ที่เป็นการนำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือที่ถือเป็นอนาคตของยุคดิจิตอล
       
  • ขัดใจ
  • 0
  • ถูกใจ
  
เรียนผู้เยี่ยมชม คุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ของเราในฐานะบุคคลทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณ ลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบเพื่อดูเนื้อหาที่ซ่อนอยู่